privacy BELEID

Materialen voor publicatie
De teksten, foto's, afbeeldingen en andere gegevens die gebruikt worden door Decoratiewerken Gauwloos BVBA zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan voornoemde partijen. Om gebruik te maken van deze materialen onder welk een vorm dan ook is er een schriftelijke overeenkomst vereist met de eigenaar.

Juistheid van verzamelde gegevens
Decoratiewerken Gauwloos BVBA kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van deze site in ons bezit zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen omdat deze gegevens onvolledig, onjuist of verouderd zijn.